Produkty

Ponúkame zariadenia na úpravu pitnej vody, výrobu demineralizovanej vody, ktoré fungujú najmä na princípe využitia reverznej osmotickej membrány. Pre bližšie informácie nás kontaktujte.

Domácnosti

K doprave pitnej vody ponúkame zariadenia typového radu WaterSystem 675. Používajú sa ako prídavné zariadenia pripojené k domovej vodovodnej inštalácii, spravidla v kuchyni, s vlastnou vodovodnou batériou a tlakovou nádržou so zásobou upravenej vody. 

Firmy

Zariadenie na úpravu vody WS Office AQUAMAT je ideálnym riešením hlavne pre zabezpečenie pitného režimu zamestnancov v administratívnych prevádzkach, kanceláriách, výrobe a pod., ale využíva sa takisto aj v domácnostiach. Pre zabezpečenie maximálnej kvality vody je na čistenie použitý filtračný systém s využitím reverznej osmotickej membrány.

Lekárne a laboratóriá

Na výrobu čistej demineralizovanej vody ponúkame zariadenia typového radu WS LabSystem. Pracujú na princípe využitia reverznej osmotickej membrány s následným dočistením vody pomocou výstupného iontomeničového filtra. Vodivosť výstupnej vody  je menšia ako 1 μS/cm a plne nahrádza použitie destilovanej vody.

Zmäkčovače

Na zmäkčenie tvrdej vody ponúkame zariadenia WaterSystem Works. Zmäkčovače WaterSystem WORKS sú plne automatické zariadenia, ktoré pracujú v priamej závislosti od množstva pretečenej vody a tvrdosti vstupnej vody. 

Ionizátory

K doúprave pitnej vody ponúkame zariadenia typového radu WaterSystem 675. Používajú sa ako prídavné zariadenia pripojené k domovej vodovodnej inštalácii, spravidla v kuchyni, s vlastnou vodovodnou batériou a tlakovou nádržou so zásobou upravenej vody. 

Príslušenstvo

Náhradné diely, pomôcky, súčiastky a pod