Servis zmäkčovačov

Perióda servisného úkonu je 1 x za 12 mesiacov

Servisné úkony pri pravidelnej údržbe zmäkčovacích zariadení:

  • výmena filtračnej vložky mechanického filtra
  • kontrola nastavenia ovládania
  • kontrola tesnosti

Úkony vykonávané zákazníkom:

Pre spoľahlivú prevádzku zmäkčovacieho zariadenia je zo strany zákazníka nutné trvale zabezpečiť:

  • dostatočné množstvo regeneračnej soli v nádrži zariadenia
  • kontrolovať a v prípade nutnosti vymeniť filtračnú vložku mechanického filtra